Home » Politična kultura: političnost morale by Igor Lukšič
Politična kultura: političnost morale Igor Lukšič

Politična kultura: političnost morale

Igor Lukšič

Published
ISBN :
Paperback
120 pages
Enter the sum

 About the Book 

Avtor koncept politične kulture povezuje s tradicijo zgodovine političnih idej in jo umešča v tradicijo slovenske politične misli. Glavna os je usmerjena zoper nereflektirano sprejemanje pojma, ki gradi na predpostavki, da mi imamo političnoMoreAvtor koncept politične kulture povezuje s tradicijo zgodovine političnih idej in jo umešča v tradicijo slovenske politične misli. Glavna os je usmerjena zoper nereflektirano sprejemanje pojma, ki gradi na predpostavki, da mi imamo politično kulturo, oni pa so nekulturni. Osnovna ideja dela je, da politična kultura vedno obstaja, tudi tedaj, ko se vladajočemu ali stranskemu pogledu dozdeva, da gre za nekulturo ali umanjkanje kulture v politiki- so pa politične kulture različne, a vedno kompatibilne in omogočajo sobivanje. V drugem delu a avtor obravnava Slovenijo, ki jo razdelji na tri poglavitne subkulture, ki so organizirane v družbene stebre. Analiza temeljnih potez teh subkultur poteka tudi skozi vpogled v njihovo zgodovinsko posredovanost.